ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище в село Добролево

 

 

 

 

 

В Основно училище Св. Св. Кирил и Методий се обучават в една смяна деца от I до VII клас, които са разпределени в 5 паралелки.

 

ОУ Св. Св. Кирил и Методий е единствено в село Добролево.

 

В учебното заведение се предлага и извършва качествено, и достъпно образование.

 

Основното училище разполага с утвърден учителски колектив.


В училището е създадено ателие Спектър с цел създаване на толерантност, разбирателство и взаимно уважение чрез опазване на културното многообразие в живота на ромите и на българите в село Добролево.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуални новини