Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Добролево

"Иновации в действие"

Иновативно училище от ноември 2019 година

Цели на проекта:

- Повишаване на качествата на образователния процес;

- Повишаване на мотивацията и интересите на учениците към ученето;

- Подобряване на резултатите, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

 

https://read.bookcreator.com/JHaEcsRyKdRNuwEMNj7IcyHEQxD2/lLgJxliPQXGTHy6EWUj74w