Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Добролево

 

Община, район

населено място

Възрастова

група

(години

от – до)

Видове дейности

Организатор

(училище, ЦПЛР, община, читалище и др.)

телефон, е-mail

Ръководител

(име)

Период на провеждане

Място на провеждане

(зала,  училище,

басейн и др.)

дата

(от – до)

ден/дни

от седмицата

час

(от – до)

Борован-Добролево

8-14

Спорт на открито

ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“

skool3dobrolevo@abv.bg

Мариела Тошева

16.06-30.06

Всеки ден

10 ч.-12 ч.

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Добролево

Борован-Добролево

8-14

Фолклор

ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“

skool3dobrolevo@abv.bg

Ралица Божилова

05.07-16.07

Всеки ден

10 ч.-12 ч.

ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Добролево

Борован-Добролево

8-14

Занимания по интереси

ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“

skool3dobrolevo@abv.bg

Мариела Йорданова

 

19.07-30.07

Всеки ден

10 ч.-12 ч.

ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Добролево

Борован-Добролево

8-14

Спорт на открито

ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“

skool3dobrolevo@abv.bg

Владимир Петров

02.08-13.08

Всеки ден

10 ч.-12 ч.

ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Добролево