ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Добролево

Екип на училището

Ръководство

-       Директор – Донка Бичовска

Администрация

-       Счетоводител –Николина Гиздовска

Преподаватели:

  1. Донка Бичовска – Директор - Английски език
  2. Светла Димитрова - Български език и литература ,Английски език
  3. Веселин Врачански –  Математика, Физика и астрономия, ИТ
  4. Йорданка Ангелова–История и цивилизация, География и икономика ,Химия и ООС,Биология и ЗО
  5. Мариела Иванова  – Физическо възпитание и спорт
  6. Искра Райчева -  начален учител 
  7. Мариела Йорданова - начален учител
  8. Десислава Искренова - начален учител

Учители в ЦОУД:

  1. Иван Бичовски– учител в ЦОУД -  IV-VII клас
  2. Траяна Енчева-учител ЦОУД I-III  клас

Медицинско лице: