ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Добролево

Екип на училището

Ръководство

-       Директор – Донка Бичовска

Администрация

-       Счетоводител –Николина Гиздовска

Преподаватели:

  1. Донка Бичовска – Директор - Английски език
  2. Светла Димитрова - Български език и литература ,Английски език
  3. Владимир Петров –  Математика, Физика и астрономия, ИТ
  4. Йорданка Ангелова–История и цивилизация, География и икономика ,Химия и ООС,Биология и ЗО
  5. Мариела Иванова  – Физическо възпитание и спорт
  6. Ралица Божилова  -  начален учител и учител по Компютърно моделиране
  7. Искра Райчева -  начален учител 
  8. Мариела Йорданова - начален учител
  9. Десислава Искренова - начален учител

Учители в ЦОУД:

  1. Иван Бичовски– учител в ЦОУД -  I-IV клас

Медицинско лице: