ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Добролево

Екип на училището

Ръководство

-       Директор – Десислава Петрова-Николова

Администрация

-       Счетоводител – Благовест Тодоров

Преподаватели:

 1. Десислава Петрова-Николова – Директор - Английски език
 2. Светла Димитрова - учител прогимназиален етап - Български език и литература, Английски език и Технологии и предприемачество
 3. Лиляна Минова –  ст. учител прогимназиален етап - Математика, Физика и астрономия, Компютърно моделиране, Информационни технологии и Изобразително изкуство
 4. Йорданка Ангелова  – учител прогимназилаен етап - История и цивилизация, География и икономика, Химия и ООС, Биология и ЗО, Човекът и природата и Музика
 5. Мариела Тошева  – учител прогимназиален етап - Физическо възпитание и спорт, Спортни дейности и БДП
 6. Искра Райчева -  начален учител 
 7. Мариела Йорданова - начален учител
 8. Десислава Искренова - начален учител

Учители в ГЦОУД:

 1. Оля Маринова - ст. учител в ГЦОУД -  I-II клас
 2. Илиян Маринов - учител ГЦОУД - III-IV  клас
 3. Николина Гиздовска - учител ГЦОУД - V-VII клас

Медицинско лице: