ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Основно училище в село Добролево

 

В Основно училище Св. Св. Кирил и Методий се обучават в една смяна деца от I до VII клас, които са разпределени в 5 паралелки. 

ОУ Св. Св. Кирил и Методий е единствено в село Добролево. 

В учебното заведение се предлага и извършва качествено, и достъпно образование. 

Основното училище разполага с утвърден учителски колектив.
В училището е създадено ателие Спектър с цел създаване на толерантност, разбирателство и взаимно уважение чрез опазване на културното многообразие в живота на ромите и на българите в село Добролево.

 Мисията на училището е насочена към изграждане на свободни,морални и инициативни личности с ярко изразено

гражданско съзнание и поведение,уважаващи законите,правата на другите, техния език,религия и култура.Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

Актуални новини