Facebook
ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
Основно училище в село Добролево

За учениците

Във връзка с разпространението на COVID-19, в ОУ,,Свети свети Кирил и Методий" с.Добролево се въвеждат следните допълнителни мерки:

1. При влизане в училището всички ученици, учители и служители да преминават през специално напоена с дезинфектанти стелка.

2. Ученици, учители и служители  да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена, които са осигурени от семейството и от училището.

3. Създадени са условия ръцете да се мият с топла вода, да се дезинфекцират в края на всеки учебен час или всяко междучасие, задължително преди храна и след използване на тоалетна.

4. Класните стаи да бъдат проветрявани всяко междучасие и при възможност през учебните часове.

5. Времето на междучасия и почивки ще се използва   за пребиваване на открито.

6. Ще се спазва разстояние и дистанция между учениците в класната стая, коридорите и училищния двор.

7. На всеки ученик, учител и служител ще бъде проведен допълнителен инструктаж срещу подпис.

8.   Медицинското лице и дежурните учители ще посрещат влизащите в училището, а при съмнения за заболели ще ме уведомяват незабавно.

9.  Няма да бъдат допускани до училището лица, за които има съмнения за проблеми със здравословното им състояние.

10. Издадена е заповед, която регламентира задълженията, поведението и ангажиментите на служебните лица.

Призовавам учениците, учителите и служителите да бъдат търпеливи и да осигуряват условия за работата на помощния персонал в училището при всяка дезинфекция на повърхности по време на междучасие или учебен час: ученически и учителски места, врати и дръжки на класни стаи, цялостно почистване на тоалетни, парапети на стълбища, мебели, плодове, коридори и др.

Призовавам родителите да следят за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да му бъде осигурена нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието може да бъде направено по телефона или онлайн.

Достъпът до училищната сграда ще бъде ограничен за външни лица до отминаване на епидемиологичната обстановка.

Контактите с директор, учители и служители на ОУ,,Свети свети Кирил и Методий"с.Добролево   е желателно да се осъществяват по телефон или онлайн чрез email:
 info-602001@edu.mon.bg  

Нека не забравяме, за да бъдем здрави трябва да бъдем в съгласие с природата.