ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в село Добролево

Новини и Събития

ОБЯВА за поръчка по чл.20 ал.4

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 т.2 от ЗОП   Номер на обявата: 1/24.10.2019г.     Възложител: ОУ,,Свети свети Кирил и Методий“ Адрес: с.Добролево  ул,,Благой Монов ...

Обява

Изх.№1586/2.05.2019г. ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод „ и „ Училищно мляко“   Във  изпълнение на заповед №  № 815/2.05.2019г.  на директора на ОУ „Свети свети ...